Taxatie Aanvragen

Tequina Ekkelboom kunt u daar van alles over vertellen

Wanneer heeft u een taxatierapport nodig:

  • bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek;
  • het wijzigen van uw bestaande hypotheek;
  • belastingzaken, zoals successierechten bij een nalatenschap of verweer WOZ aanslag;
  • financiële afwikkeling scheiding;
  • als je een beslissing moet nemen over de aan- of verkoop van een huis;
  • als je een tweede hypotheek wilt, bijvoorbeeld omdat je wilt gaan verbouwen.

Snelle Taxatie

Spoedopdrachten zijn er niet. Er wordt gestreefd (en dit wordt vrijwel altijd ook gehaald) om het rapport binnen 3 werkdagen na de opname digitaal te verzenden, overigens ook inclusief de link naar het rapport met bijlagen op de servers van NWWI. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alle benodigde documenten kunnen worden aangeleverd door verkopend makelaar, verkoper of opdrachtgever.

Nationale Hypotheek Garantie

Voor het verkrijgen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie) worden strenge eisen gesteld aan taxatierapporten. Vele banken stellen dezelfde eisen aan alle overige taxatierapporten. Rapporten worden centraal opgeslagen na validatie door een onafhankelijke instelling en referentiepanden dienen in het rapport met adres en toelichting vermeld te worden.
NHG taxaties worden door ons uitgevoerd, door de verplichte validatie en registratie dienen wij dit van te voren te weten, de kosten voor de validatie en registratie worden door ons aan u doorberekend.Indien u een verbouwing heeft gepland geeft u dat dan aan bij de aanvraag


Waarborg
Een goede zaak voor de consument dat voor een waarborg bij de financiering ook een waarborg aan het taxatierapport wordt gesteld. Hiermee wordt misbruik en daarmee kosten voor de goedbedoelende woningkoper voorkomen. Wel met als keerzijde dat voor validatie en centrale opslag een vergoeding verschuldigd is. Wij proberen deze zo laag mogelijk te houden door met meerdere validatieinstituten samen te werken. De bekendste onder de validatieinsttituten is het NWWI maar wij werken ook samen met Ivalidatie.

Bedrijven, boerderijen en agrarisch onroerend goed worden niet door ons getaxeerd.

Responsive image

NWWI en Ivalidatie

Ons kantoor is aangesloten bij het NWWI en Ivalidatie. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Ivaldiatie valideert eveneens rapporten voor onder meer NHG. Hier wordt gewerkt met een eigen softwarepakket. De rapporten hebben hierdoor een eigen identiteit en voldoen uiteraard ook aan alle gestelde eisen.

Gevalideerde rapporten
Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij validatieinstituten terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen. NWWI en Ivalidatie staan alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garanderen de validatieinstituten objectieve en betrouwbare woningtaxaties. Wij verzorgen de afhandeling bij het validatieinstituut, u kunt dit aangeven bij de aanvraag. NHG en verbouwing dienen dan tevens te worden aangegeven.